Utställningar

Copyright © All Rights Reserved

 

Född i Bjurvattnet fyra mil väster om Skellefteå, sedan länge bosatt i Umeå. Efter min bildlärarexamen 1979 har jag arbetat som illustratör, främst inom läromedelsområdet.

 

Mitt medium inom konsten är akvarellen som jag sedan några år ägnar mig seriöst åt. Akvarellmediet är i sig anspråkslöst, bara papper, färg och vatten. Ändå är det kraftfullt och mångfacetterat. Och ärligt – i gestaltningen kan man ana bildens framväxt. Mediet är bångstyrigt och samtidigt medskapande på ett sätt som inga andra.

 

Min inspiration hämtar jag från Umeå och Västerbotten, här finns motiven jag kan relatera till som den ur-västerbottning jag är. Motiven får gärna vara vardagliga eller oansenliga eftersom jag tycker att sådana passar akvarellens karaktär. Ljuset är viktigt mina bilder – såväl de belysta partierna som de som befinner sig i skugga. Och kontrasten dem emellan.

 

SENASTE UTSTÄLLNINGEN MED AKVARELLER AV HENRY SVAHN

Umeå konstförening visade akvareller av Henry Svahn på Tonsalen, Umeå Folkets hus, 3-12 november 2017.

Konstnären är uttagen till Liljevalchs konstsalong för tredje året i rad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENRY SVAHN