Om föreningen

Copyright © All Rights Reserved

 

 

Konstföreningar har funnits i mer än 250 år. Syftet har ända från börja varit att genom utställningar, publikationer och föreläsningar sprida kunskap om konst. Konstföreningarna skall vara en länk mellan konstnären och kunden, fria från kommersiella intressen.

 

1935 bildades Västerbottens Läns konstförening. Initiativet kom från Västerbottens konstnärsklubb med CM Lindqvist och Kjell Rosén i täten, men även landshövdingen Gustav Rosén.

 

Lite mer om pionjärerna

Föreningen vill väcka och bredda intresset för konst genom att: • arrangera utställningar i egen regi och därvid stödja nya strömningar och variationsrikedomen i konsten

• bedriva ett aktivt publikarbete genom exempelvis gallerirundor, utställningsvisningar, debatter och konstresor.

• fungera som en länk mellan konstnärerna och publiken exempelvis genom att arrangera ateljébesök och juryutställningar.

• inköpa konst för utlottning bland föreningens medlemmar.

 

Föreningens verksamhet bedrivs i Umeå. Utställningar ordnas 1-2 gånger per termin i Tonsalen, Umeå Folkets Hus. Föreläsningar då och då, gärna i anslutning till utställningarna. Vi har försökt arrangera konstresor de senaste åren, men intresset från medlemmarna har varit svagt. I december varje år lottas konst ut bland medlemmarna. 1-2 gånger per termin görs en guidad gallerivandring. Årsmöte brukar hållas i april.

 

Fr.o.m. 2013 har namnet ändrats från Västerbottens konstförening till Umeå konstförening eftersom vår verksamhet huvudsakligen är i Umeå.

 

Styrelsen tar gärna emot förslag till aktiviteter.

 

Bli medlem och stötta konstlivet i Umeå med omnejd!

 

Plusgiro 6 28 09-9

 

150 kr för enskild medlem

 

250 kr för två familjemedlemmar

 

100 kr för studerande

 

 

Glöm inte att skriva namn och adress på talongen!

 

Meddela också din e-postadress till marie@umeakonstforening.se så kommer du att få nyhetsutskick!