Styrelsen

Vakant, ordförande

Else Bengtsson, vice ordförande

Ambulerande inom styrelsen, sekreterare

Christina Ström, kassör

christina@umeakonstforening.se

Marie Salomonsson, hemsida/webbutskick

marie@umeakonstforening.se

Gunhild Söderström, medlemsregister

Britta Rågfeldt

Pia Friberg


STYRELSEN 2018SUPPLEANTER

Berit Edvardsson

Göran Furstedt

Anna Widén


Adress:  

Västerbottens konstförening

c/o Christina Ström

Paletåv 20

904 41 Röbäck