Styrelsen

Adress:  

Västerbottens konstförening

c/o Christina Ström

Paletåv 20

904 41 Röbäck

Copyright © All Rights Reserved

 

STYRELSEN 2017

 

 

SUPPLEANTER

Anna Widén

 

Göran Furstedt

 

Berit Edvardsson

 

Karin Lundman Rehn

Vakant, ordförande

 

Ingrid Boström, vice ordförande

 

Britta Rågfeldt, sekreterare

 

Christina Ström, kassör

christina@umeakonstforening.se

 

Marie Salomonsson, hemsida och webbutskick

marie@umeakonstforening.se

 

Gunhild Söderström, medlemsregister

Pia Friberg