Helge Lindens minne


STIFTELSEN HELGE LINDENS MINNE  –                   EN KONSTSAMLING I UMEÅHelge Linden (1897-1961), centralgestalten i konstlivet i Västerbotten under 40- och 50-talet, hade en dröm att skapa en konstsamling med representativ nationell konst i Umeå. För att hedra hans minne gjorde Västerbottens läns konstförening ett upprop om bidrag för att förverkliga Helge Lindens dröm antingen i form av konstverk eller medel till en fond. Uppropet resulterade i att 108 verk donerades till konstföreningen 1962 och en fond bildades för inköp. Konstföreningen hade ensam svårt att arbeta vidare med att förverkliga drömmen. 1967 bildades därför Stiftelsen Helge Lindens minne av stiftelsebildarna Västerbottens läns konstförening och Umeå stads kulturnämnd, som därmed förband sig att arbete efter stiftelsens målsättning. I Stiftelsens styrelse ingår två ledamöter för Umeå stad (kommun) och två ledamöter från konstföreningen. Dessa väljer sedan en femte medlem som under åren varit den institution som haft huvudansvaret för konstsamlingen. Västerbottens museum var ansvariga fram till 1981 då det nybyggda Bildmuseet tog över. Sedan 1995 har Västerbottens museum åter igen tagit på sig huvudansvaret för samlingar.


 Helge Linden föddes i Umeå 1897. Efter studie i Stockholm 1922-25 och studieresor till Italien och Frankrike 1925-30 fick Linden sitt genombrott 1938 med en utställning i Stockholm där han då var bosatt. Kort därefter återvände han till hemstaden där han sedan var verksam under återstoden av sitt liv.


Lindens måleri har sin motiviska utgångspunkt i det norrländska landskapet och framför allt i Västerbottens kustland. Han valde de enkla vardagliga motiven – båtar vilande på stilla, blanka vatten, en flicka på en bänk eller snöskottare i vintrigt landskap. Kännetecknande för hans arbeten är de dämpade, väl samstämda personligt valda färgerna och de strama, renodlade formerna som ofta omges av mörka konturer.


Tillsammans med Erik Byström, Tor Hörlin och Torsten Jovinge har Linden ofta blivit kallad purist. Den beteckningen fick de fyra målarna under 40-talet trots att de inte bildade någon enhetlig grupp. Gemensamt för dem är framför allt uteslutande av detaljer och de stora hela ytorna.


På 1960- och 70-talet vantrivdes de unga intellektuella i det västerländska överflödssamhället. Många konstnärer ansåg att konsten måste användas i kampen för ett bättre samhälle, att den skulle vara ett politiskt vapen. Motiven ironiserade och förtydligande dagsaktuella ämnen och ville göra oss uppmärksamma på livet omkring oss. Genom årliga bidrag från Umeå kommun kunde konstsamlingen utökas med en samling förnämliga verk från dessa år.


1989 anordnade Bildmuseet, som då hade huvudansvaret för konstsamlingen, en utställning kallad Önskeverket. Ett tjugotal konstnärer inbjöds att visa var sitt verk, konstnärer som Stiftelsen Helge Lindens minne tyckte borde ingå i konstsamlingen. Med stiftelsens egna sparade medel och med sponsormedel kunde 13 verk köpas in. 1980-talet är därför väl representerat i konstsamlingen.


 Tyvärr drog Umeå kommun i början av 90-talet in sina bidrag till stiftelsen och därmed möjligheten att bygga vidare på stiftelsens konstsamling. Stiftelsen mål är att konsten skall visas och bidra till allmänhetens konstförståelse och vara ett tillskott i dagens konstliv. Umeå kommun och Umeå universitet har stora depositioner ur konstsamlingen. Bildmuseet har i sina längre historiska, konstpedagogiska utställningar lånat konst från samlingarna och Västerbottens museum liksom Umeå kommun förvarar en del av samlingen i sina magasin. Många verk ur samlingen har under åren lånats ut till stora retrospektiva utställningar över svenska konstnärer.


Gull-Mari Rosén