Hem

 

Ordförande Anita Midbjer

Vice ordförande Claes Olsson

Sekreterare Britta Rågfeldt

Kassör Christina Ström

Webb-/medlemsfrågor Marie Salomonsson

Sidan uppdaterad 16-08-29

 

 

Bli medlem genom att betala medlemsavgift på

Plusgiro 62809-9

150 :- för enskild medlem

250:- för 2 personer i samma familj

100:- för studerande

Meddela namn, adress och e-post vid inbetalning!

Medlemmar deltar i det årliga konstlotteriet i

december.

Aktuellt

Medlemsförmån

Medlemmar i Umeå Konstförening får 10% rabatt vid inramningar på Lloyds Konst & ram. Erbjudandet gäller tills vidare!

Nytt för hösten är att medlemmar i Umeå konstförening kan anmäla sig till en studiecirkel om samtida konst.

Den är upplagd på fem tillfällen och sker i samverkan mellan Bildmuseet, studieförbundet Sensus och Umeå konstförening. Ledare är Lisa Lundström, Bildmuseet med flera. Det finns bara 15 platser och kostnaden är 500 kr. Läs mer i höstprogrammet.

Anmäl helst via webblänken nedan

http://www.sensus.se/kurser/samtida-konst--116606/

eller till David Bergquist, Sensus, 090-143767.

Copyright © All Rights Reserved