Hem

Nytt år, ny vårtermin & nya aktiviteter i Umeå Konstförening. Klicka på länken nedan så får ni se vad som kommer: ateljébesök, gallerivandringar, vårutställning & annat.

 

Dessutom, tack till Annacarin Dahlberg & Ulla S Persson, våra senaste utställare på Tonsalen, Umeå Folkets hus.

 

Ordförande Anita Midbjer

Vice ordförande Claes Olsson

Sekreterare Britta Rågfeldt

Kassör Christina Ström

Webb-/medlemsfrågor Marie Salomonsson

Sidan uppdaterad 16-11-19

 

 

Bli medlem genom att betala medlemsavgift på

Plusgiro 62809-9

150 :- för enskild medlem

250:- för 2 personer i samma familj

100:- för studerande

Meddela namn, adress och e-post vid inbetalning!

Medlemmar deltar i det årliga konstlotteriet i

december.

Aktuellt

Medlemsförmån

Medlemmar i Umeå Konstförening får 10% rabatt vid inramningar på Lloyds Konst & ram. Erbjudandet gäller tills vidare!

Copyright © All Rights Reserved